Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

μεγάλου

  1. μεγάλος, στη γενική του ενικού
  2. μεγάλο, στη γενική του ενικού