Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μαχαλάδες αρσενικό