Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή επιθέτουΕπεξεργασία

λυρικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία