Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

λογιστική αξία < → δείτε τις λέξεις λογιστικός και αξία, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική book value

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

λογιστική αξία

  Μεταφράσεις επεξεργασία