Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

λογικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία