Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λεμονιές θηλυκό