Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

λατινική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία