Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

λατινικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία