Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

λέπρες

  1. λέπρα, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού