Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κόρες

  1. κόρα, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού