Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

κωλοπετσωμένη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία