Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κυριλλικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία