Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κυριλλικοί

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία