Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κυριλλική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία