Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κυπελλούχα

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

κυπελλούχα θηλυκό