Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κυκλική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία