Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κροατική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία