Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

 

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

κομιστή