Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κοινωνική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία