Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

κλητεύω < αρχαία ελληνική κλητεύω

  Ρήμα επεξεργασία

κλητεύω

  Μεταφράσεις επεξεργασία