Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

κατάλληλη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία