Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

καναδική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία