Δείτε επίσης: καπέλα, καπελά

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάπελα αρσενικό