Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάλλη ουδέτερο

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία