Δείτε επίσης: καλοί

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

κάλοι αρσενικό

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία