Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ιρλανδική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία