Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ιδική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία