Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ιγνύες

  1. ιγνύα, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού