Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

θεμελιακή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία