Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

θειαφίσματα ουδέτερο