Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

θαμπώματα ουδέτερο