Δείτε επίσης: θαλάσσιου

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

θαλασσίου