Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ηθογραφίες

  1. ηθογραφία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού