Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ηγουμενοσυμβούλια ουδέτερο

  1. ηγουμενοσυμβούλιο, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού