Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ζωτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία