Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ζωηρή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία