Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ζυγή

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία