Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ζηλιάρηδες

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζηλιάρηδες αρσενικό