Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ζηλιάρη

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ζηλιάρη αρσενικό