Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εύφλεκτη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία