Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευχάριστη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία