Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευχάριστη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία