Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευγενική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία