Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ευαίσθητη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία