Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ερπυστριοφόρα ουδέτερο