Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

επιτραπέζιο

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

επιτραπέζιο

  • παιχνίδι που συνήθως παίζεται πάνω σ' ένα τραπέζι