Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

επιθυμίες θηλυκό