Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εξυπνότερη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία