Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος μετοχήςΕπεξεργασία

εξειδικευμένη

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία