Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

εξαρτήματα ουδέτερο

  1. εξάρτημα, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού