Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

εναλλακτική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία