Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ενέργειες θηλυκό